Teisinė informacija

Dažnai kalbame apie visuomenės informavimą, t.y. tam tikrą veiklą, kurios tikslas  visuomenei teikti viešą informaciją. Deja, internete neretai aptinkama informacijos, kurios viešą skelbimą įstatymai riboja arba visiškai draudžia. Dėl to informacija gali būti skirstoma į ribojamą arba draudžiamą.

Draudžiama informacija – tai informacija, kurios paviešinimas ir (ar) platinimas yra draudžiamas pagal galiojančius įstatymus. Tai:

  • pornografinio turinio informacija (įskaitant informaciją, kurioje vaizduojamas vaikų išnaudojimas lytiniam santykiavimui (pedofilija));
  • informacija, kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
  • kita įstatymais draudžiama informacija, kaip, pavyzdžiui, viešos kibernetinės patyčios panaudojus vaizdinę informaciją (pagal Švietimo įstatymą); informacija, kurioje raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta (pagal Visuomenės informavimo įstatymą).
Ribojama informacija yra reglamentuojama siekiant apsaugoti nepilnamečius asmenis. Tai informacija, kuri daro neigiamą poveikį jų fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi. Tai:
  • informacija, susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu, nusikalstamos veikos modeliavimu;
  • erotinio pobūdžio informacija;
  • informacija, kurioje rodomas mirusio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas (išskyrus atvejus, kai tai būtina tapatybei nustatyti);
  • informacija, sukelianti baimę ar siaubą, skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę;
  • kita įstatymais ribojama informacija.

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Meniu