Memorandumas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kviečia visus Lietuvos  elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus prisijungti prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu išreikšti neteisėtos ar žalingos nepilnamečiams informacijos netoleravimą savo tarnybinėse stotyse (serveriuose).

Lietuvos Respublikos įstatymai numato prievolę paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą pašalinti jų tarnybinėse stotyse (serveriuose) saugomą neteisėtą informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti. Memorandumu siekiama sukurti tokią paslaugų teikėjų ir RRT bendradarbiavimo aplinką, kurioje būtų sklandžiai vykdoma informacijos šalinimo ar galimybės ją pasiekti panaikinimo  procedūra. Memorandumas taip pat apibrėžia Paslaugų teikėjų veiklos principus kuriant švaresnę interneto aplinką – klientų skatinimą būti atsakingais ir internete neskelbti draudžiamos informacijos, operatyvumą šalinant itin jautrią informaciją (pvz. vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga) ir kt.

Prie Memorandumo prisijungę Paslaugų teikėjai įgyja teisę savo interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, elektroninio pašto paraše, elektroninių prezentacijų šablonuose, viešuose renginiuose, visuomenės informavimo ir kitose priemonėse naudoti Tarnybos sukurtą logotipą „Švarus internetas“ ir taip patvirtinti, kad jie laikosi Memorandumo nuostatų ir prisideda, kuriant švaresnę interneto aplinką.

Prisijungti prie Memorandumo galima pateikus laisvos formos pranešimą RRT, kaip nurodyta Memorandumo 11 punkte.

Meniu